O firmie

Robert Hermyt – Rzeczoznawca Majątkowy

Nr uprawnień zawodowych: 6395

Jestem absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Wydziale Ekonomii oraz Informatyki i Komunikacji. Ukończone studia zawierały program umożliwiający nabycie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, co potwierdzono stosownym dyplomem. Doświadczenie zdobywałem podczas 15 – miesięcznych praktyk zawodowych zorganizowanych przez Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. Potwierdzeniem nabytych umiejętności było zdanie egzaminu zawodowego przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Posiadam  obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego na sumę gwarancyjną 25.000 EUR zawarte na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego.

 

zaswiadczenie1 zaswiadczenie2