Rzeczoznawca Majątkowy

Rzeczoznawcą majątkowym zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez właściwego ministra do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Rzeczoznawca dokonuje określenia wartości nieruchomości na potrzeby wynikające wprost z przepisów prawa, ale także na potrzeby podejmowania decyzji gospodarczych np. kupno/sprzedaż nieruchomości.

Opina o wartości nieruchomości sporządzana jest w formie operatu szacunkowego.

Robert Hermyt Pieczęć

Wycena Nieruchomości Komercyjnych

Doświadczenie i specjalizacja pozwala na sporządzenie wyceny nieruchomości bez względu na ich rodzaj.

Wycena Nieruchomości Mieszkaniowych

Zakres usług

Firma świadczy usługi wyceny wszystkich rodzajów nieruchomości w szczególności:

 • Nieruchomości mieszkaniowe
 • Wyceniamy lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi, ograniczone prawa rzeczowe tj. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ponadto szacujemy wartość nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi.

 • Nieruchomości gruntowe
 • Określamy wartość rynkową gruntów niezabudowanych o różnym przeznaczeniu (działki: budowlane, rolne, inwestycyjne, rekreacyjne itp.).

 • Nieruchomości komercyjne
 • Szacujemy wartość obiektów biurowych, magazynowych, usługowych, handlowych oraz produkcyjnych.

 • Zabezpieczenie wierzytelności
 • Firma określa wartość rynkową nieruchomości, które mają stanowić zabezpieczenie wierzytelności w szczególności przy udzielaniu kredytu lub pożyczek.

 • Służebności przesyłu
 • Szacujemy wartości służebności w tym odszkodowania oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną!

(+48) 792 308 292

Cel wyceny

Przesłanką każdej wyceny jest jej cel, który musi być ściśle określony w operacie szacunkowym. Cel wyceny determinuje wybór przez rzeczoznawcę odpowiedniej metody oraz techniki wyceny. Podmiotem określającym cel wyceny jest zleceniodawca. Poniżej przedstawiono listę najczęstszych celów, dla których rzeczoznawca sporządza operaty szacunkowe to:

 • Ustalenie ceny kupna lub sprzedaży
 • Ustalenie wartości zabezpieczenia kredytu hipotecznego
 • Ustalenie opłaty skarbowej (podatek od spadków i darowizn)
 • Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • Ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości lub jej części
 • Ustalenie wysokości ubezpieczenia
 • Ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej
 • Ustalenie wysokości opłaty planistycznej
 • Ustalenie wartości majątku do podziału
 • Zniesienie współwłasności
 • Wprowadzenie majątku aportem do spółki
 • Ustalenie opłacalności inwestycji w nieruchomość
 • Ustalenie wartości służebności przesyłu
 • Ustalenie kwoty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe

Kontakt

logo

Adres: ul. Goławiecka 35, 43-144 Lędziny
E-mail: hermyt@rzeczoznawca-majatkowy.org
Telefon: (+48) 792 308 292