Wymagane
dokumenty

Poniżej przedstawiono listę dokumentów niezbędnych w procesie wyceny poszczególnych rodzajów nieruchomości, na ich podstawie następuje określenie stanu prawnego, techniczno-użytkowego oraz innych cech wpływających na nieruchomość.

 

Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania wymienionych poniżej dokumentów w celu przeprowadzenia wyceny. Istnieje możliwość pozyskania odpowiednich dokumentów z właściwych urzędów przez rzeczoznawcę majątkowego.

Lokal mieszkalny – nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do nieruchomości
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu
 • plan lokalu
 • zaświedczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu (dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)

Lokal mieszkalny w budowie

 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów na działki/działek
 • pozwolenie na budowę
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową)

Dom mieszkalny

 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • mapa ewidencyjna
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)

Dom mieszkalny w budowie

 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • mapa ewidencyjna
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • pozwolenie na budowę
 • fragment projektu technicznego z parametrami technicznymi budynku
 • kosztorys
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)

Działka niezabudowana

 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • mapa ewidencyjna i zasadnicza
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)

Nieruchomość komercyjna

 • wykaz dokumentów ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju zlecenia.